O nas




























NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA

Opieka całodobowa obejmuje:

- opiekę ambulatoryjną lekarską i pielęgniarską
- porady telefoniczne
- pomoc wyjazdową lekarską

- pomoc wyjazdową pielęgniarską




Godziny pracy:

Od poniedziałku do piątku od godziny 18.00 - 8.00    dnia następnego.
W niedziele i święta całodobowo.




Telefon 14 688 81 85
W ramach NOCNEJ  I ŚWIĄTECZNEJ OPEIKI  ZDROWOTNEJ  
można uzyskać poradę w przypadkach gdy:

  • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkom zdrowia.
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.
  • mamy istotne obawy, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i stan zdrowia pacjenta.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

  • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem.
  • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym.
  • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
  • skierowania do specjalisty.
wszystkie powyższe świadczenia dostępne są u lekarza rodzinnego POZ od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przychodni.



      Poradnie POZ
      Badania
      Opieka całodobowa
      SOR-Y
      Punkt szczepień
      Kontakt