START     KONTAKT
Numer karty
Hasło
 
Przypomnij Hasło
Zarejestruj się
Aktualności
STRONA GŁÓWNA
Partnerzy
Dzienniki Ustaw
Instytucje i urzędy
Oferty Pracy
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI

Kraków

4 czerwiec 2019, godz. 14.00

Hotel Sympozjum, ul. Kobierzyńska 47 (obok Tesco Kapelanka)
 

Koszt udziału w konferencji dla członków KZLO jest bezpłatny

Koszt udziału w konferencji dla osób nie będących członkami KZLO
wynosi 290 zł netto + 23% VAT


Wpłaty prosimy dokonywać na konto Mediqus Club

 Numer rachunku bankowego: 22 8600 0002 0000 0098 4746 0003

Na życzenie uczestników wystawiamy faktury VAT


Dane uczestnika indywidulanego

Numer karty członkowskiej
Imię i Nazwisko*
Ulica*
Kod pocztowy* Miasto*
Telefon** Tel. kom.**
Fax**
e-mail*


i/lub dane firmy

Imię i Nazwisko*
Nazwa firmy*
Ulica*
Kod pocztowy* Miasto*
Telefon** Tel. kom.**
Fax** NIP*
e-mail*


* - Zaznaczone pole jest wymagane.
** - Wypełnij przynajmniej jedno z zaznaczonych pól.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez MediSoftPress, ul.Schweitzera 15, 30-695 Kraków, moich danych (w tym adresu poczty elektronicznej), pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), w zakresie prowadzonej przez MediSoftPress działalności gospodarczej (a w szczególności działalności marketingowej i na przekazywanie danych uczestnika innym podmiotom gospodarczym - partnerom MediSoftPress). Mam świadomość prawa do wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych w bazie danych osobowych MediSoftPress oraz dobrowolności ich podania oraz w zwi±zku z obowi±zkiem wynikaj±cym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczn± wyrażam zgodę na otrzymywanie zaproszeń na szkolenia/konferencje/seminaria i innych materiałów marketingowych drog± elektroniczn±.