START     KONTAKT
Numer karty
Hasło
 
Przypomnij Hasło
Zarejestruj się
Aktualności
STRONA GŁÓWNA
Partnerzy
Dzienniki Ustaw
Instytucje i urzędy
Oferty Pracy
 

Portal internetowy Mediqus Club

Portal internetowy Mediqus Club został stworzony w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie środowisk medycznych na towary i usługi związane z prowadzeniem działalności medycznej. Duża dynamika przekształceń w sektorze opieki zdrowotnej stwarza nowe wyzwania i możliwości rozwoju zarówno dla placówek medycznych jak i dla firm wytwarzających towary i usługi na potrzeby ochrony zdrowia. Dynamicznie rozwijający się rynek prywatnych usług medycznych, silna konkurencja, rosnące wymagania dotyczące jakości i dostępności świadczonych usług medycznych nakładają na zarządzających placówkami medycznymi konieczność zdobywania wiedzy o nowych produktach, usługach i poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań warunkujących rozwój placówki.

Na stronach MediqusClub prezentujemy oferty różnych instytucji oraz firm wytwarzających towary i świadczących usługi dla branży medycznej. W naszym sklepie internetowym oferujemy aparaturę i sprzęt medyczny, komputery, programy komputerowe, biurowe materiały eksploatacyjne, druki, odzież medyczną, i wiele innych produktów.

Naszą ofertę kierujemy w szczególności do placówek świadczących usługi w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Chcemy ją systematycznie poszerzać, mając na uwadze przede wszystkim potrzeby Członków Mediqus Club. Dlatego też będziemy wdzięczni za wszelkie informacje dotyczące Waszych oczekiwań, które prosimy kierować za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce KONTAKT lub bezpośrednio na adres poczty elektronicznej: mediqusclub@home.pl

Portal internetowy Mediqus Club jest własnością firmy MediSoftPress z siedzibą w 30-695 Kraków,ul. Schweitzera 7, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 11417/I/93-P.