O nas
OPIEKA CAŁODOBOWA

Opieka całodobowa jest zapewniana w godzinach od 19.00 - 07.00 w dni
powszednie oraz przez 24 godziny na dobę w soboty, niedziele, święta i inne dni
ustawowo wolne od pracy. Obejmuje opiekę ambulatoryjną, porady telefoniczne
oraz nocną pomoc wyjazdową (polega ona na udzielaniu świadczeń zdrowotnych
w domu ubezpieczonego w razie nagłego zachorowania oraz zapewnienie mu
w razie potrzeby transportu do stosownego zakładu opieki zdrowotnej).

Świadczenia medyczne z zakresu opieki całodobowej dla pacjentów
NZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy s.c. realizowane są w budynku Przychodni Zdrowia „Skawina” ul. Ks. J. Popiełuszki 2a w Skawinie tel. 012 276 72 77

W nagłych wypadkach pomocy udziela Pogotowie Ratunkowe w Skawinie
tel 999 lub
tel. 012 276 14 44


 
 
 
 
 
      Poradnie POZ
      Badania
      Opieka całodobowa
      SOR-Y
      Punkt szczepień
      Kontakt